U okviru predmeta "Suvremena portugalska književnost II" obrađuje se tzv. poslijepessoansko razdoblje suvremene portugalske književnosti: "Presença" i njezin krug, neorealizam, nadrealizam, poslijeratna književnost, odnosno književnost druge polovice XX. i početka XXI. stoljeća.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184270
Broj ECTS bodova: 4