Arhitektura i likovne umjetnosti ranosrednjovjekovnog razdoblja u Istri – opći pregled ranosrednjovjekovne povijesti i umjetničke baštine Istre, prezentacija recentnih istraživanja spomenika karolinškog doba u Novigradu, Balama, Guranu kod Vodnjana, s naglaskom na metodologiji istraživanja i novim spoznajama o razdoblju ranog srednjeg vijeka na tom prostoru.

Cilj je ovog predmeta upoznati studente s korpusom karolinških spomenika u Istri te s recentnim arheološkim istraživanjima i promjenama u metodologiji istraživanja u posljednjih desetak godina. Studenti stječu sposobnost samostalnog rada na ranosrednjovjekovnom materijalu s područja Istre i sposobnost sagledavanja i interpretiranja istarskih spomenika u kontekstu europske ranosrednjovjekovne kulturno-umjetničke baštine.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 131616
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski