Kolegij nudi pregled glavnih ideja i debata dvadesetostoljetne književne teorije. Studentima nudi alate za kritičku analizu književnoga teksta.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 147087
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski