Cilj kolegija je upoznati studente s raznovrsnim rimsko-provincijalnim pokretnim arheološkim materijalom koji se pronalazi u sklopu arheoloških istraživanja, a na primjeru nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić. Uz pomoć primjera iz relevantne literature o određenoj vrsti materijala studenti će usvojiti znanja o tipologiji i kronologiji pokretnih nalaza.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184927
Broj ECTS bodova: 2