Uvodni književnopovijesni kolegij za brucoše studija polonistike. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35897
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski