Kolegij Baština i razvoj - poslijediplomski doktorski studij

Razumjeti odnose unutar suvremenog društva te ulogu baštine u istom; spoznati izvore, ulogu, i mogućnosti upotrebe baštine, te postojeće i moguće načine njene praktične primjene u funkcioniranju društva i njegovog razvoja

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski