Na seminaru koji prati predavanja iz kolegija "Povijest recepcije romana Bistri vitez Don Quijote od Manche u hispanskom svijetu" čita se i analizira roman Bistri vitez Don Quijote od Manche.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124508
Broj ECTS bodova: 5