Studenti se izravno uključuju u nastavni proces iz predmeta Likovna umjetnost u srednjim školama i u njemu aktivno sudjeluju. Tijekom semestra studenti prisustvuju predavanjima dodijeljenih im mentora, predavanjima drugih profesora-mentora i oglednim satima studenata viših godina u srednjim školama. Usko surađuju sa svojim mentorom pomažući pri pripremi i izvođenju nastave. Na hospitacijama mentor studenta upoznaje s mnogobrojnim aspektima nastavničkog poziva – razredno i nastavničko vijeće, razredništvo i suradnja s roditeljima, nastavni planovi i programi, udžbenici i priručnici, vrednovanje znanja i državna matura. Studenti tijekom hospitacija bilježe dnevnik rada prema unaprijed dogovorenim kriterijima i obrascima. Koordinaciju mentora i studenata, profesorskih i studentskih predavanja vodi izvođač kolegija koji se redovito sa studentima sastaje na vježbama na fakultetu radi regulacije i analize cijelog procesa hospitacija. Kroz kolegij studenti se upoznaju sa svim dijelovima nastavnoga procesa koji će im pomoći u praktičnoj nastavi u srednjim školama u okviru praktičnih kolegija na idućoj (završnoj) godini studija.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 96262
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski