Kolegij na poslijediplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Okvirni sadržaj predmeta

1.       Umrežene informacije i znanje i teorijski okviri koji uključuju stvaranje, razmjenu i korištenje informacija i znanja. Metode prikupljanja znanja poput „pričanje priča“, procjena znanja, te organizacije znanja preko mapa znanja i vizualizacije znanja

2.       Socijalna teorija mreža istraživanje društvene dinamike i razmjene znanja. Agregacija, analitika i otkrivanje znanja u društvenim mrežama i razlike između privatnih i poslovnih mreša.

3.       Zajednice prakse te razmjena i stvaranje znanja unutar suradničkog okruženja. Pitanja tacitnog i eksplicitnog znanja u društvenom okruženju. Iskustveno učenje i zajednice prakse, te pitanja neformalnog i informalnog obrazovanja.

4.       Suradničko okruženje Korištenje „javnosti“ u suradničkom radu. Pitanja subjektivnosti, nejednakosti i predrasuda u suradničkom radu. Metapodaci, mjerenje participacije, različitost suradnika.

5.       Teorija i praksa implementacije društvenih mreža,. Utjecaj na komunikaciju, suradnju, razvoj virtualnih zajednica, kolektivna inteligencija


Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski