Kolegij na diplomskom studiju informacijskih znanosti - smjer bibliotekarstvo, izvanredni način studiranja.

Razina studija: diplomski
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni