Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 126378
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski