E-kolegij na Omegi koji pohađaju studenti s Agronomskoga fakulteta.
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski