Upoznavanje s općom psihopatologijom na način da student prepozna glavne simptome psihijatrijskih poremećaja i bolesti te ih razlikuje po intenzitetu, ali i međusobno.  Studente se podučava prepoznavanju simptoma s najznačajnijim psihijatrijskim entitetima. Usvajaju se najvažnije spoznaje o etiologiji, epidemiologiji, klasifikaciji, simptomatici i terapiji o slijedećim psihijatrijskim poremećajima: shizofrenija, poremećaji raspoloženja, anksiozni i poremećaji vezani sa stresom, psihoorganski sindromi, bihevioralni sindromi. Kolegij služi razvijanju diferencijalno-dijagnostičkog razmišljanja u razlikovanju psihijatrijskih poremećaja.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52596
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski