Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35896
Broj ECTS bodova: 6