Studenti koji uspješno apsolviraju kolegij stječu osnovna znanja o forenzičnoj antropologiji koja obuhvaćaju razlikovanje između ljudskih i životinjskih ostataka, razlikovanje arheoloških od forenzičnih slučajeva i određivanje spola ljudskih koštanih ostataka te starosti u trenutku smrti. Ova znanja neophodan su preduvjet za krajnji cilj, a to je osobna identifikacija pronađenih ljudskih ostataka u forenzičnom kontekstu.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52353
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski