Velik broj autora i djela od srednjega vijeka do XXI. stoljeća koristeći motive hrvatske književnosti i kulture svjedoče o hrvatskom udjelu u europskoj i svjetskoj književnosti. Podatci o formiranju predodžbe drugih o hrvatskoj književnosti kao i reakcijama hrvatske književnosti na kulturne događaje izvana upotpunjuje komparativnu povijest hrvatske književnosti mjerilima koji su sukladni suvremenim teorijskim modelima proučavanja (imagologije i dr.). U fokusu su konstrukcije autopredodžbi, heteropredodžbi i metapredodžbi, "oznaka" i dr. U središtu zanimanja je književnost kao kulturna emanacija. Putem analize tekstova na odabranim primjerima usvajaju se metode književne interpretacije; kategoriziraju različiti oblike komunikacije između književnosti i kultura; objašnjuju se silnice emisije i recepcije usporedbene povijesti književnosti.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198922
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski