U uvodnom dijelu kolegij daje pregled stilskopovijesnoga nazivlja i kanonskih autora, a stečeno znanje primjenjuje se na područje komparativne povijesti književnosti. Kolegij je usredotočen na stilsku formaciju klasicizima, od francuske književnosti XVII. st. do odjeka u europskim književnostima XVIII. stoljeća. U središnjem dijelu analiziraju se komedija, satira i basna kao književne vrste srednjega stila u odnosu na druge književne vrste i njihovi predstavnici u europskim književnostima. Definicije ključnih općepovijesnih pojmova (gassendizam, libertinstvo) usmjeruju razgraničavanje pojedinačnih poetika i problemsko čitanje opusa najznačajnijih predstavnika klasicizma u francuskoj, engleskoj, njemačkoj, talijanskoj, ruskoj i hrvatskoj književnosti.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 81429
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni