Usvajanje rumunjskog fonetskog sustava na perceptivnoj i na artikulacijskoj razini. Fonološki sustav rumunjskog jezika: samoglasnici, suglasnici, diftonzi, triftonzi; fonetske promjene; hijat i njegovo izbjegavanje u rumunjskom jeziku; naglasak; intonacija; praktično usvajanje rumunjskog fonetizma s posebnim težištem na elementima problematičnim za govornike hrvatskog jezika: «kratko», dočetno i, diftonzi, triftonzi, samoglasnici predočeni grafemima ă, â/î.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35980
Broj ECTS bodova: 3