Kolegij Kvalitativne metode istraživanja je dio kompleksnog studija sociološke metodologije. Cilj i svrha kolegija je upoznati studente s kvalitativnom istraživačkom strategijom i osposobiti ih kako za razumijevanje njezinih prednosti i nedostataka, tako i za sudjelovanja u kvalitativnim istraživanjima. Uvjet za upis kolegija je položen ispit iz predmeta „Uvod u znanstveno istraživanje“.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51337
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski