Kolegij "Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti" daje uvid u nastanak kršćanske umjetnosti u razdoblju 3.-4. stoljeća. Ranokršćanska umjetnost promišlja se u kontekstu likovne kulture helenističko-rimske civilizacije, tekstualnih predložaka judeo-kršćanske tradicije i specifične tradicije rimskoga zagrobnog dekora.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 146819
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski