Kolegij "Imperij: retorika moći u Rimskom Carstvu" propitkuje odnos slike i retoričkih ideja o moći u kontekstu nastajanja Rimskoga Carstva. Uspoređuju se tekstualni izvori i spomenici iz vremena Augusta i njegovih nasljednika te analizira repertoar ikonografskih tema i tipova koje je rimska umjetnost razvila kako bi u likovnom smislu popratila ideju carstva.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198918
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski