U okviru kolegija Ustanove ranog odgoja i obrazovanja studenti/ice će se osposobiti za razumijevanje društvenog i kulturnog naslijeđa kao važnih čimbenika ustroja ustanova za rani odgoj i obrazovanje, za samostalno i kritičko proučavanje literature te za ovladavanje temeljnim spoznajama o važnosti suvremene organizacije ustanova za rani odgoj i obrazovanje. Također, studenti/ice će se osposobiti za prepoznavanje i razumijevanje kontekstualnih čimbenika koji određuju kvalitetu odgoja i učenja djece u ustanovi za rani odgoj i obrazovanje, za kritičko sagledavanje različitih dimenzija odgojno-obrazovne prakse u ustanovana ranog odgoja i obrazovanja, izradu kritičkih osvrta te projekciju mogućih aktivnosti usmjerenih mijenjanju i unapređivanju prakse u njima.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 66638
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski