Ako niste položili ispit iz ovog kolegija preko kolokvija, upišite se u ovaj kolegij, budući da će se ispiti u ljetnom i jesenskom roku ak. godine 2019./20. održati preko Omege, odnosno preko ovog kolegija

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: upis
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski