Ako ovaj kolegij niste položili preko kolokvija, upišite se u ovaj kolegij, budući da će ispiti u ljetnom i jesenskom ispitnom roku ak. g. 2019./20. biti održati preko Omege, odnosno preko ovog kolegija

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 132029
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski