Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 161123, 117525
Broj ECTS bodova: 3