Upoznati studente s teorijom i praksom školske nastave i ukupne školske recepcije hrvatske i svjetske književnosti; osposobiti studente za izvedbu nastave hrvatske i svjetske književnosti u osnovnim i srednjim školama.

 • . Interpretativno čitanje
 • 2. Metodički sustavi
 • 3. Programi, vrste sati, lokalizacije
 • 4. Motivacije u nastavi književnosti
 • 5. Interpretacija u nastavi (prvi dio)
 • 6. Interpretacija u nastavi (drugi dio)
 • 7. Teorija književnosti u nastavi: Emil Staiger (lirski stil)
 • 8. Teorija književnosti u nastavi: Emil Staiger (epski i dramski stil)
 • 9 Metodički pristup Eliotovoj Pustoj zemlji (prvi dio: motivacija, lokalizacija, int. čitanje, interpretacija, priprema učenika koji aktivno sudjeluju u satu)
 • 10. Metodički pristup Eliotovoj Pustoj zemlji (drugi dio: intepretacija, sinteza)
 • 11.Pejzažno pjesništvo u nastavi
 • 12. Domoljubno pjesništvo u nastavi
 • 13.Ljubavno pjesništvo u nastavi: W.B.Yeats: Pjesma Aengusa lutalice
 • 14. Pristup baladama: Hasanaginica
 • 15. Kvintilijan i nastava hrvatskoga jezika

 • Razina studija: diplomski
  ISVU šifra kolegija: 117633
  Broj ECTS bodova: 3
  Semestar: zimski