Cilj: Upoznavanje studentica/studenata s teorijom i praksom nastave (školske recepcije) svjetske književnosti te osposobljavanje za izvedbu te nastave u osnovnoj školi i srednjim školama.
Metode podučavanja: Predavanje. Seminari i radionice. Samostalni zadatci.
Metode ocjenjivanja: Pohađanje nastave. Seminarski radovi. Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117634
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski