Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118158
Broj ECTS bodova: 3