Tečno i precizno izražavanje, razvijanje sociolingvističke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja visoke razine poznavanja španjolskog jezika (stupanj C1 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike /ZEROJ/). Produkcija i analiza različitih vrsta tekstova, prepoznavanje različitih registara španjolskog jezika, osobito razgovornog.

Sadržaj kolegija:

 • Gramatička i leksička  analiza teksta I.  Tekstualna tipologija- model i primjeri
 • Vrijednosti  glagolskih vremena i načina . Primjeri narativnog teksta
 • Slaganje vremena. Primjeri deskriptivnog teksta
 • Upravni i neupravni govor. Primjeri informativnog teksta
 • Gramatička i leksička  analiza teksta II.  Primjeri dijaloškog teksta
 • Relativne rečenice (veznici i uporaba glagolskog načina). Primjeri argumentativnog teksta 
 • Funkcije jezika (izražavanje obveze i potrebe). Rad na tekstu ( sažimanja, parafraziranje, prepoznavanje glavnih ideja teksta; semantika ( homonimija, polisemija, antonimija, sinonimija, hiponimija, semantička polja) 
 • Funkcije jezika  (izražavanje naredbi, uputa, savjeta). Pisanje službenih pisama.
 • Funkcije jezika (izražavanje slaganja i neslaganja). Pisanje žalbe.
 • Gramatička i leksička  analiza teksta III.  Osobna elektronička pošta
 • Imenice i pridjevi (specifičnosti). Jezični registri. Razgovorni jezik. Modizmi i frazemi.
 • Prilozi.  Neverbalni jezik. Načini usmenog izražavanja.
 • Ponavljanje gradiva (vježbe gramatike i vokabulara)


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117809
Broj ECTS bodova: 5