Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117809
Broj ECTS bodova: 5