Razvijanje jezične kompetencije (prvenstveno razumijevanja pročitanog teksta te usmenog izražavanja u smislu interakcije i komentiranja), proširivanje i aktualiziranje kako vokabulara tako i prikladnih gramatičkih struktura na primjerima novinskog žanra.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 46991
Broj ECTS bodova: 3