Stjecanje spoznaja o osnovnim lingvističkim pojmovima i jezikoslovnim teorijama, s posebnim obzirom na specifičnosti iberskog i luzitanskog govornog područja, u smislu upoznavanja jezičnog razvoja i smjerova suvremenih jezikoslovnih istraživanja te izgrađivanja temelja znanstvenog pristupa jeziku i jezičnim problemima.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 204690
Broj ECTS bodova: 5