Cilj kolegija

Studenti koji uspješno apsolviraju kolegij stječu osnovna znanja o sudskoj antropologiji. Osim toga studenti stječu osnovna znanja o terenskom i laboratorijskom radu s ljudskim koštanim materijalom iz forenzičnog ali i arheološkog konteksta. Poseban naglasak tijekom predavanja biti će posvećen analizi patoloških promjena koje nastaju kao posljedica starosti, habitualnih aktivnosti i raznih bolesti, ali i analizi trauma prema vrsti i vremenu nastanka kako bi se što uspješnije rekonstruirali identitet, te vrijeme smrti.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117918
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski