Upoznati uzroke i oblike poremećaja u ponašanju školske djece i mladeži te supsidijarno-socijalne načine i sadržaje odgojnog djelovanja. Uvidjeti socijalnu uvjetovanost i tretman različitih pedagoških pojava, prakse i posljedica u odgojno-obrazovnom djelovanju. Analiza socijalnih odnosa u tipično pedagoškim okolnostima. Shvatiti međuzavisnost socijalne i pedagoške komunikacije u sintezi unutarnje i vanjske prirode čovjeka. Sintetizirati odgoj individualiteta i socijalizacija kroz institucionalne i neformalne oblike pedagoškog djelovanja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117642
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski