Upoznati razvojne osobine i (ne)tipično ponašanje u mladenaštvu. Shvatiti i prepoznati prirodne uzroke, reakcije i ponašanje adolescenata te mogućnosti i načine odgojno-socijalnog utjecaja na tijek njihova razvoja. Po završetku kolegija studenti će biti u mogućnosti: dati pregled osnovnih razvojnih osobina adolescenata; raspravljati o genetskim i vanjskim činiteljima razvoja u pubertetu i adolescenciji; kritički razmišljati o socijalno-ekološkim utjecajima u adolescenciji. Steći znanje o različitim oblicima neprilagođenog ponašanja adolescenata. Postići osnovne kompetencije  pedagoškog rada s adolescentima.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51385
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski