Kolegij se bavi antičkim teorijama kazališta (drame), njihovim odjecima u renesansi i klasicizmu te idejama kazališta koje se javljaju u 18. i 19. stoljeću. Posebna pažnja posvećuje se proliferaciji različitih produkcijskih teorija u 20. stoljeću u čijem su fokusu obuka izvođača, proces nastajanja predstave, izvedbeni prostor, izvedba i novi odnosi s publikom.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 97203
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski