U kolegiju se obrađuje povijesni razvoj i uspostavljanje kolektivne kreacije kao priznatoga izvedbenog oblika koji se s većim intenzitetom javlja u drugoj polovici 20. stoljeća. Analizira se njegove temeljne značajke s posebnim osvrtom na sastav i organizaciju izvedbene zajednice koja proizvodi kazališnu predstavu, izvornu stvaralačku metodologiju, odnos prema recipijentima kao potencijalnim suautorima kolektivne kreacije te korištenje i transformaciju izvedbenoga prostora. Pojedine segmente prati cjeloviti prikaz djelovanja kazališnih kolektiva koji se u svojoj praksi u potpunosti ili djelomično priklanjaju naslovnoj vrsti uz dostupne snimke odgovarajućih izvedbenih primjera.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184244
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski