Cilj je kolegija sistematizacija gramatičkih pojava u mađarskom jeziku i prema dijakornskim načelima, upoznavanje temeljnih elemenata razvoja mađarskog jezika, naročito onih koji su bitni za shvaćanje i pravilno interpretiranje pojedinih fenomena u suvremenom mađarskom jeziku.  Studenti će stečena znanja moći uklopiti u širi jezično-kulturnopovijesni kontekst.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124323
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski