Kolegij je namijenjen studentima bohemistike, slovakistike i ukrajinistike na diplomskom studiju nastavničkog smjera.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117770
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski