Kolegij je namijenjen studentima bohemistike, slovakistike i  ukrajinistike na diplomskom studiju nastavničkog smjera.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117839
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski