Kolegij se bavi oblikovanjem osobnih, grupnih i kolektivnih identiteta u  književnim teekstovima. Teorijski je temeljen na  teorijama identiteta (Bauman, Taylor, Kaufmann) i teoriji diskurza (Foucault). Posebna pažnja posvećena je ideji narativnog identiteta (Ricoeur), odnosno, oblikovanju identiteta u narativnim tekstovima. Književni primjeri pripadaju literaturi druge polovice 20. stoljeća te suvremenim tekstovima.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184241
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski