Uvodni kolegij za prvu godinu preddiplomskoga studija na kojem se kroz petnaest predavanja studenti upoznaju s kronologijom talijanske književnosti i kulture, najvažnijim predstavnicima i djelima. Kolegij se izvodi na hrvatskom jeziku i obavezan je za studente talijanistike.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36050
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski