Studenti će prevoditi autentične tekstove s češkoga na hrvatski i s hrvatskoga na češki te će se upoznati s obilježjima različitih funkcionalnih stilova u ta dva jezika. Ovladat će pritom osnovnim tehnikama prevođenja, upoznati se s različitim fazama procesa prevođenja, steći relevantno znanje o pojedinim područjima i strukama te se odgovorno koristiti izvorima znanja poput referentne literature i interneta.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184174
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski