Aktiviranje i proširivanje: gramatike - pomoći morfoloških, leksičkih i sintaktičkih vježbi; vokabulara - usmene i pisane komunikacije i izražavanje; slušanja i sposobnosti raspravljanja. Raspoznavanje funkcionalnih stilova. Prevođenje tekstova s češkoga na hrvatski i kraćih tekstova s hrvatskoga na češki.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184173
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski