Kolegij polazi od pretpostavke da je period 19. i 20. stoljeća ključan za oblikovanje ideje o književnome kanonu i autorima koji u njega ulaze na početku 21. stoljeća. U obrazlaganju karakteristika književnoga kanona, kao njegovi temeljni elementi usporedno će se iščitavati pojedini tekstovi hrvatskih i svjetskih pisaca koji se mogu uvrstiti u hrvatski, odnosno svjetski književni kanon, kako bi se ukazalo na posebnosti odabranih tekstova i njihove književne recepcije. U tu će se svrhu također obraditi dva niza sekundarnih tekstova; svrha je prvoga niza da povijesno i teorijski pomogne razjasniti pojam i razvoj književnoga kanona, a svrha drugoga niza da uputi na istaknuta mjesta u povijesti hrvatske književnosti gdje se kanon implicitno stvarao.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 90212
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski