Polazeći od kanona kao neizbježnog dijela svake razvijene književnosti, prikazat će se posebnosti određenih književnih djela u njihovim nacionalnim kanonima. Uz tekstove kao osnovni materijal kolegija, bit će riječi i o njihovim autorima, s posebnim naglaskom na utjecaj europskoga kulturnog kruga na hrvatsku književnost. Kroz kolegij će se obraditi povijesni tijek kanonizacije izabranih djela te neki od pojmova koji se pojavljuju u većini rasprava o kanonu (npr. kanon zabrane, klasik/a, tradicija, prvenstvo, zatvoreni i otvoreni kanon).


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 79321
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski