Usvajanje znanja o razvoju pedagogijske teorije i prakse u Hrvatskoj, u komparaciji s pedagogijom i školstvom drugih zemalja. Osposobiti studente za analizu kontekstualnih odrednica, uzroka i stanja različitih aspekata pedagogijske teorije i prakse u Hrvatskoj u pojedinim društvenim razdobljima te za kritičku prosudbu stanja i predviđanje njihovog mogućeg razvoja, u skladu s kompetencijama pedagoga.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35973
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski