Usvajanje znanstvenih spoznaja o razvoju pedagogijske teorije i prakse te, posebno, pedagogijske znanosti. Osposobiti studente za analizu razvoja pedagoških fenomena i koncepata na međunarodnoj razini (u kontekstu specifičnih kulturnih, društveno-političkih, ideoloških i gospodarskih prilika) te za korištenje povijesnih iskustava u analizi aktualnih pedagoških pitanja, u skladu s kompetencijama pedagoga

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35970
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski