Češki jezik 1 je e-kolegij predmeta Češke jezične vježbe 1 koji obavezno slušaju studenti 1. godine studija češkog jezika i književnosti na preddiplomskoj razini. Sudjelovanje studenata u nastavi/e-nastavi se evidentira. 

Cilj kolegija Češke jezične vježbe 1 je razvijanje početne vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na češkom jeziku i stjecanje komunikativne kompetencije na elementarnoj razini primjenjive u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 69551
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski