Kolegij interpretira biblijske tekstove prvenstveno sa stajališta žanrova i moguće uporabe u srednjoškolskoj nastavi. Nakon uvodnoga dijela koji donosi povijesne, zemljopisne i književnoteretske postavke tumače se izabrani tekstovi iz Staroga i Novoga zavjeta. Provjere pročitanosti (ukupno tri) i poznavanja samoga gradiva (također tri) obavljaju se tijekom cijeloga semestra tako da završni ispit može biti formalnost. Studenti će tijekom seminara vježbati nastupe pred razredom simulacijom nastavnih situacija, uvijek pomoću tekstova iz Biblije. Osnovni dio literature je sveučilišni udžbenik Biblija kao književnost, koji sadrži popise upita za svako poglavlje - knjiga je posve dostupna u knjižarama i knjižnicama. 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125461
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski